Staff

Charles Hodnett
Facilities Director
404-842-5864
Alicia Oliveros
Sexton
Justin Clausell
Sexton
Gloria Dalton
Sexton Team Lead
Gersael Echeverria-Palacios
Sexton
Monaraye Goodson
Sexton Team Lead
Michael Moore
Sexton Team Lead
Demetris Gantt
Sexton
Shaundra Hurt
Sexton
Jaime Martinez
Sexton
Maria Pulido
Sexton
Christelle Mulumba
Sexton/Hospitality Aide
Faviola Montano
Sexton
Jasmine Romero-Juarez
Sexton
Ana Munoz
Sexton
Juan Carlos Jimenez
Sexton